Atviras laiškas Lietuvos žiniasklaidos priemonių vadovams

 

Gerbiami Lietuvos žiniasklaidos priemonių vadovai ir darbuotojai, rašome jums dėl padažnėjusio naujienose, susijusiose su mūsų religine organizacija (Lietuvos Stačiatikių arkivyskupija), vartojimo posakio „Maskvai pavaldi“. Naujausias pavyzdys – ne vieno internetinio portalo paskelbta naujiena „Maskvai pavaldi Vilniaus ir Lietuvos Stačiatikių arkivyskupija ketina ugdyti būsimus dvasininkus“.

Vykstant baisiam ir kruvinam karui (kurį Lietuvos Stačiatikių arkivyskupija nedelsdama pasmerkė visais lygiais – vadovybės, dvasininkijos, pasauliečių ir Visuotinio Bažnyčios Susirinkimo) šis posakis daugeliui mūsų šalies gyventojų ir čia esančių karo pabėgėlių neabejotinai suteikia neigiamą reikšmę, ir tuo, nepagrįstai mūsų religinės organizacijos veiklą pateikia neigiamai. 

Posakis klaidina skaitytojus ir neatitinka realybės. Net Maskvos Patriarchatas, jau nekalbant apie Kremlių, Lietuvos Stačiatikių arkivyskupijai nenurodo, ką daryti. Administraciniu, teisiniu ir moraliniu požiūriu mūsų religinė organizacija yra nepriklausoma.

Norime atkreipti jūsų dėmesį į tai, jog mūsų religinė organizacija visus sprendimus dėl Bažnyčios vidaus gyvenimo priima savarankiškai ir autonomiškai, jos vienintelis vadovas yra Vilniaus ir Lietuvos metropolitas Inokentijus.  Kartu arkivyskupija išlaiko kanoninį ryšį su Maskvos Patriarchatu, per jį, pagal bažnytinius kanonus, susijungdama su visa Stačiatikių Bažnyčia. Šio ryšio buvimas yra istorinė realybė. Tačiau tai yra ne administracinis, o kanoninis bei maldingumo ryšys. Analogiškai ir Lietuvos Romos katalikai palaiko kanoninį ryšį su Šv. Petro Sostu.

Vienašališkai nutraukę šį ryšį, iš karto virstume schizmatikų bendruomene, netektume Dieviškosios malonės bei Vietinių Stačiatikių Bažnyčių pripažinimo.

,,Lietuvos Stačiatikių arkivyskupija“ yra oficialus juridinis lietuviškos religinės organizacijos, pagal įstatymą priskiriamos prie tradicinių religinių bendruomenių Lietuvoje, pavadinimas. Todėl mes primygtinai prašome naudoti būtent šį pavadinimą.

Mūsų religinė organizacija turi kanoninį vyskupijos statusą (toks pat kaip Berlyno ir Vokietijos, Vienos ir Austrijos, Budapešto ir Vengrijos, Argentinos ir Pietų Amerikos vyskupijos, taip pat rusiškosios tradicijos Vakarų Europos parapijų arkivyskupija) ir siekia labiau ją atitinkančio Savavaldės Bažnyčios statuso.

Remdamiesi tuo, kas išdėstyta, primygtinai prašome naujienose, susijusiose su mūsų religine organizacija vartoti tokius posakius, kurie neiškraipo tikrovės ir nesuteikia naujienoms papildomos ir nepagrįstos neigiamos reikšmės.