Tūkstančiai žmonių prisijungė prie pasauliečių kreipimosi palaikyti Ortodoksų Bažnyčią Lietuvoje, pradėtas parašų rinkimas internete

Lietuvos Ortodoksų Bažnyčios tikintieji pasauliečiai toliau renka parašus, palaikydami Vilniaus ir Lietuvos metropolito Inokentijaus vadovaujamą Bažnyčią. Parašai parapijose ir bažnytinių renginių iki šiol buvo renkami raštu. Dabar prie peticijos, remiančios Lietuvos Ortodoksų Bažnyčią galima prisijungti internetu.

Jau tūkstančiai parapijiečių iš visos šalies yra pasirašę kreipimąsi palaikyti Lietuvos Ortodoksų Bažnyčią.

Prie daugelio bažnyčių ir toliau bus galima pasirašyti kreipimąsi raštu, tačiau dabar atsirado patogi galimybė prisijungti prie kreipimosi internetu – prisijungti galės tie pasauliečiai, kurie šiuo metu yra išvykę, ar dėl kokių nors priežasčių retai lankosi bažnyčioje.

Parašų rinkimas yra susijęs su Lietuvos Ortodoksų Bažnyčios ir jos vadovų diskreditavimo kampanija, kurią pradėjo į skilimą pasukusių kunigų grupė. Bažnyčia patyrė stiprų nesąžiningų kaltinimų antplūdį, todėl pasauliečiai tokiu būdu nusprendė išsakyti savo nuomonę, ir išreikšti palaikymą.

Lietuvos Ortodoksų Bažnyčią palaikančiųjų parašų rinkimo iniciatoriai palaiminimą gavo kreipęsi į Vilniaus ir Lietuvos metropolitą Inokentijų. „Mūsų bažnyčia išgyvena sunkų laikotarpį, ir dabar jai reikia paramos. Dėkojame visiems, kurie jau pasirašė kreipimąsi raštu, ir visiems, kurie ketina tai padaryti internetu. Tegul parašų rinkimo akcija tampa dar viena sambūrio aplink Motiną Bažnyčią apraiška, kaip balandžio 30-ąją Vilniuje vykusi sausakimša Kryžiaus procesija, kuri baigėsi malda už bažnyčios vienybę“, – sakė metropolitas Inokentijus.

Lietuvos Ortodoksų Bažnyčios pasauliečiai savo kreipimęsi išreiškė paramą savo vadovui Vilniaus ir Lietuvos metropolitui Inokentijui, pasmerkusiam Rusijos invaziją ir karą Ukrainoje. Bažnyčių parapijiečiai taip pat pasmerkė grupės bažnyčios tarnautojų (kunigų Vitalijaus Mockaus, Vladimiro Seliavko, Vitalio Dauparo, Gintaro Sungailos, Georgijaus Ananjevo, diakonų Viktoro Minioto ir Georgijaus Cyburevkino) bažnytinio skaldymo veiksmus, kuriais Lietuvoje buvo siekiama sukurti paralelinę bažnytinę struktūrą - Konstantinopolio patriarchato jurisdikciją.

Atskilusieji pradėjo alternatyvų parašų rinkimą internete „Už Konstantinopolio jurisdikciją Lietuvoje“. Kadangi parapijiečių, kuriuos pavyko patraukti savo pusėn yra labai nedaug, parašai yra renkami iš kitų konfesijų atstovų, pirmiausia iš katalikų. Pasirodo, Konstantinopolio patriarchatą į Lietuvą kviečia su krikščionimis ortodoksais nieko bendro neturintys žmonės, o tai, žinoma, kelia sumišimą Lietuvos ortodoksų tarpe.

Rasti ir užpildyti internetinį Lietuvos Ortodoksų Bažnyčią palaikantį pasauliečių kreipimąsi galite oficialioje svetainėje orthodoxy.lt bei Vilniaus - Lietuvos arkivyskupijos Facebook puslapyje.

Nuoroda į internetinę Ortodoksų Bažnyčios Lietuvoje pasauliečių kreipimosi anketą: https://forms.gle/dkkQNqbUr4HwJ7GG6

 

 Lietuvos Ortodoksų Bažnyčios tikinčiųjų pasauliečių kreipimasis (pilnas tekstas)

Mes, Lietuvos Ortodoksų bažnyčių parapijiečiai, esame stipriai susirūpinę, dėl nepagrįsto Ortodoksų Bažnyčios Lietuvoje puolimo. 

Mes pilnai palaikome savo atstovą Lietuvos ir Vilniaus Metropolitą Inokentijų, kuris pareiškė, jog vienareikšmiškai smerkia karą ir agresiją, juk ir mes esame taikūs piliečiai, laikomės visų LR įstatymų, bei nuoširdžiai meldžiamės už Lietuvą, jos kariuomenę ir visus žmones, o taip pat už kenčiančius Ukrainoje.

Su giliu skausmu mes stebime kai kurių kunigų pastangas suskaldyti Bažnyčią ir sukurti paralelinę bažnytinę struktūrą Lietuvoje.

Bažnyčia - tai Dievo kūnas, ir šiuo metu, jis plėšomas į dalis per didelę Bažnyčios skaldymo nuodėmę.

Mes išliekame ištikimi Lietuvos Ortodoksų Bažnyčiai, kanoniškai priklausančiai Maskvos Patriarchatui, ir pabrėžiame, jog, laikydamiesi šventos ortodoksiškosios tradicijos, mes neremiame Rusijos vadovavimo politikos ir nepritariame jokiems Rusijos Ortodoksų Bažnyčios hierarchų pasisakymams.

Mes kreipiamės į visą visuomenę bei valdžią su prašymu, kad būtų padaryta viskas, kas įmanoma, kad nebūtų kurstoma religinė ar tautinė nesantaika.

Meldžiame, kad Dievas ir Dievo Motina išsaugotų mūsų šventą tėvynę Lietuvą ir jos žmones.