Vilniaus ir Lietuvos metropolitas Inokentijus kreipėsi į Lietuvos žmones gegužės 9-osios išvakarėse

Brangūs broliai ir seserys, Kristus prisikėlė!

Artėja gegužės 9-oji - data, kurią milijonai žmonių yra įpratę švęsti kaip karo pabaigos ir pergalės prieš nacizmą dieną, paminėdami savo artimuosius ir draugus, kurie atidavė gyvybes dėl šio svarbaus tikslo. Šiais metais ši diena bus kitokia, nei esame įpratę. Vėl griaudėja sprogimai,  žūva civiliai, griūva namai, milijonai žmonių lieka be pastogės, vėl liejasi vaikų ir motinų ašaros. Ukrainos šalį užklupo sielvartas ir didelės negandos. Mes, ortodoksai, kaip ir visi krikščionys, karštai meldžiame šio brolžudiško karo Ukrainoje pabaigos ir taikos viešpatavimo.

Dabar, šiomis Velykų dienomis, minint anapilin išėjusius karo dalyvius, tam, kad išlikti vertiems jų atminimo svarbiausia, turime siekti taikos. Būkime vieningi, savo maldose į Viešpatį Jėzų Kristų būkime kartu. Išsaugokime taiką ir stabilumą mūsų visuomenėje. Didėjančių grėsmių pasauliui akivaizdoje priartėkime vieni prie kitų. Remdamiesi apaštalo Pauliaus žodžiais, siekime naudos ne sau, o savo artimui, supratingai elkimės kitų žmonių jausmų atžvilgiu, neleiskime įvykti tam, kas galėtų juos įžeisti.

Palaiminau mūsų kunigus gegužės 9-ąją nerengti pamaldų žuvusiems atmininti kapinėse ir kitose atminties vietose, kad būtų išvengta bet kokių incidentų - pamaldos už mirusiuosius vyks tik ortodoksų bažnyčiose. Šią dieną būtinai turi skambėti malda, nes melstis už mirusiuosius yra mūsų šventa pareiga. Šiandien malda mums yra ypač reikalinga, ji vienija mus su Dievu, ir vienus su kitais. Te nebus dalykų, kurie gali mus tik skaldyti – eitynių ir mitingų, daugeliui tautiečių nepriimtinų simbolių. Siekdami taikos, šiais nepaprastai pavojingais visos žmonijos ateičiai metais, kai kyla tiek nerimo susilaikykime nuo viso to.

Vardan žuvusiųjų kančioje mūšio lauke ir paaukojusių save vardan taikos žemėje, vardan visų buvusių karo dalyvių kilnaus atminimo; vardan žmonių, išgyvenančių dėl mūsų karinės praeities, parodykime, jog esame verti Dievo vaikai, ir reiškiame vieni kitiems užuojautą ir meilę. Dievas yra meilė. Gelbėtojas Kristus atėjo į žemę dėl mūsų išgelbėjimo Jis kentėjo ant kryžiaus, ir prisikėlė iš numirusiųjų. Šiandien vieningai pasakykime: Kristus prisikėlė! Iš tiesų prisikėlė! 

Vilniaus ir Lietuvos metropolitas Inokentijus 

2022-05-07

Vilnius