Vilniaus šventųjų kankinių cerkvės Tauragėje parapijiečiai, palaiko bažnyčios vienybę

Kristus prisikėlė!
Mūsų Tauragės ortodoksų parapijos parapijiečiai Vilniaus-Lietuvos vyskupijos interneto svetainėje perskaitė visą informaciją apie schizmatikų bandymus skaldyti Ortodoksų Bažnyčią Lietuvoje. Mes visi, parapijiečiai ir parapijos susirinkimo nariai, išskyrus mūsų rektorių kun. Georgijų (Ananjevą), net nenorime klausyti kitaip mąstančių, sieloje jaučiame protestą prieš jų veiksmus ir pareiškimus Lietuvos žiniasklaidoje. Visapusiškai remiame mūsų Ganytoją Vilniaus ir Lietuvos metropolitą Inokentijų bei Trakų vyskupą Amvrosijų, jų tvirtą poziciją palaikyti Lietuvos Ortodoksų Bažnyčios vientisumą ir nedalomumą.
Kreipiamės į Klaipėdos dekanato dekaną Trakų vyskupą Amvrosijų su klausimu, kaip galime prisidėti prie vyskupijos stiprinimo, kad būtų išvengta jos skilimo.
Linksmų Velykų, Kristus prisikėlė!
Šį laišką, Tauragės parapijos parapijiečių prašymu, parašiau aš, Eugenijus (parapijos seniūnas nuo 1999 iki 2020 m.)
2022 m. balandžio 24 d.