Vyskupas Amvrosijus: priežastis, dėl kurios buvo suspenduoti kunigai - ne karo pasmerkimas ar kritika patriarcho Kirilo atžvilgiu

Šių metų gegužės 10 dieną Vilniaus ir Lietuvos Metropolito Inokentijaus dekretu suspenduoti Maskvos patriarchatą norintys palikti kunigai ir toliau kursto nesantaiką Lietuvos Ortodoksų Bažnyčios atžvilgiu. Tie kunigai gegužės 11 dieną paskelbtame pranešime spaudai, taip pat BNS agentūros paskelbto kunigo Gintaro Sungailos interviu, kanoniniai aktyvios kunigystės draudimus šiems dvasininkams, už melagingus parodymus, Bažnyčios skaldymą ir kitą prieš Bažnyčią nukreipta veiklą, vadina „represijomis už patriarcho Kirilo kritiką dėl karo Ukrainoje“.

Vilniaus ir Lietuvos Metropolito Inokentijaus dekretuose nurodoma pagrindinė jų kunigystės suspendavimo priežastis, būtent: „priesaikos paniekinimas ir sulaužymas“. Lietuvos Ortodoksų Bažnyčios kanceliarija  pasirengusi paskelbti priesaikas, kurias suspenduoti kunigai davė įšventinimo metu, ir kurias patvirtino asmeniniais parašais. Kalbant apie suspendavimo terminą, jis yra neterminuotas – iki pilnos atgailos.

„Atskalūnų organizuojamos informacinės kampanijos tikslas – demonizuoti, marginalizuoti ir suskaldyti Lietuvos Ortodoksų Bažnyčią, kad to pasekoje, Lietuvoje vėliau būtų sukurta paralelinė bažnytinė struktūra, priklausanti Konstantinopolio patriarchato jurisdikcijai. Daugelis mūsų parapijiečių jau stebi, ir patys patyrė informacinių atakų prieš Ortodoksų Bažnyčią Lietuvoje rezultatą. Pavyzdžiui, šiandien tai pasireiškė Kaune, kur ant bažnyčios sienų vėl buvo iškabinti necenzūriniai keiksmai, nukreipti prieš ortodoksų tikinčiuosius.”, - pareiškė Trakų vyskupas Amvrosijus

Anot vyskupo, melagingų pranešimų skelbimas, ir priešiškumo ortodoksų dvasininkams bei parapijiečiams kurstymas, buvo ir yra labai tikslinga atskalūnų veikla – čia ypatingai pasižymėjo G. Sungaila. Tai didelio masto prieš bažnyčią nukreipta veikla, padariusi didelę žalą Ortodoksų Bažnyčiai Lietuvoje.

„Žinoma, Bažnyčios skaldytojai elgiasi gudriai, sakydami, kad nesupranta, ką jie padarė ne taip. Ortodoksų Bažnyčia Lietuvoje, nepaisant bandymų ją šmeižti, lieka už politikos ribų, ji yra nei Maskvos ar Rusijos, o Lietuvos Bažnyčia, kuri su Maskvos patriarchatu yra susijusi  kanoniniais ryšiais, ir puoselėja Šventąją Rytų Slavų Bažnyčios Tradiciją Lietuvoje.

Mūsų Bažnyčia negauna piniginių lėšų iš Maskvos, ir nesiunčia jų į Maskvą. Bet kokie priešingi teiginiai yra melas“, – sakė vyskupas Amvrosijus.

Anot jo, priešiškumo ir neapykantos religinei asociacijai kurstymas, taip pat melagingos informacijos apie ją skleidimas neprisideda prie Lietuvos visuomenės stabilumo, ir neatitinka mūsų visuomenės interesų.

„Priminsiu, jog anksčiau Lietuvos Ortodoksų Bažnyčios vadovas, Vilniaus ir Lietuvos Metropolitas Inokentijus, savo pranešimuose vienareikšmiškai pasmerkė Rusijos agresiją prieš Ukrainą, tuo pareikšdamas, jog nesutinka su patriarcho Kirilo nuomone. Jis taip pat išreiškė įsitikinimą, kad Ortodoksų Bažnyčia Lietuvoje turėtų krypti link didesnės nepriklausomybės. Nuo savęs noriu pridurti, jog šis kelias turi būti taikus ir teisėtas, būtinai laikantis sąlygų išlaikyti Bažnyčios vienybę ir kanonų tvarkos.“, – pabrėžė vyskupas Amvrosijus