Pirmą kartą per 100 metų Šventieji Vilniaus Kankiniai dalyvaus visų Lietuvos Šventųjų atminimo dienos proga vyksiančioje religinėje procesijoje

 

2022 metų liepos 26 dieną Lietuvos Stačiatikių Bažnyčia iškilmingai minės visų Lietuvos Šventųjų atminimo dieną. Procesijos metu pirmą kartą per daugiau nei šimtą metų aplink Šventosios Dvasios Bažnyčią (Aušros vartų g.10) bus nešamos Šventųjų Vilniaus kankinių Antano, Jono ir Eustachijaus relikvijos.

Vilniaus ir Lietuvos metropolito Inokentijaus žodžiais tariant -, tikintieji visais išbandymų laikais ypatingai karšta malda kreipdavosi į savo dangiškuosius užtarėjus.

„Kruvinas karas Europos širdyje, ekonominė krizė, bendras nestabilumas ir neteisingi kaltinimai mūsų Bažnyčiai – visa tai lyg akmuo gula ant daugelio žmonių širdžių. Todėl prašome Šventųjų Vilniaus Kankinių, kurie yra ištikimybės Kristui ir Jo Bažnyčiai pavyzdys, užtarimo“, – ta proga sakė metropolitas Inokentijus.

Po iškilmingos Dieviškosios Liturgijos vyks religinė procesija, kurios metu bus nešamos Šventųjų kankinių Antano, Jono ir Eustachijaus relikvijos, bei vyks intencinės pamaldos, prašant karo Ukrainos žemėje pabaigos, taip pat Bažnyčios vienybės; joje dalyvaus visi Lietuvos Stačiatikių Bažnyčios dvasininkai.

Taip pat į šventę atvyks ir dalyvaus parapijiečiai bei piligrimai iš visos šalies. Yra žinoma, kad Šv. Vilniaus kankinių relikvijos buvo nešamos aplink Šventosios Dvasios Bažnyčią 1852 m., bažnyčios požemio sutvarkymo ir relikvijų perkėlimo į naują šventovę proga.

Paskutinį kartą Šventieji Kankiniai procesijoje aplink Šv. Dvasios Vienuolyno Bažnyčią Vilniuje dalyvavo netrukus po Pirmojo pasaulinio karo pradžios, per Viešpaties Kryžiaus (Gyvybę Teikiančiojo) šventę, 1914 m. rugsėjo 14 d. Tai įvyko būsimojo patriarcho Vilniaus ir Lietuvos arkivyskupo Tichono (Belavino) iniciatyva.

Arkivyskupas Tichonas ketino kasmet rengti tokįą procesiją – net pateikė atitinkamą pasiūlymą Šventajam Sinodui. Tačiau karas šiems planams sutrukdė – 1915 m., užėjus vokiečiams, Šventosios relikvijos buvo evakuotos į Maskvos Dono vienuolyną. Po revoliucijos Šv. relikvijos buvo konfiskuotos ir patalpintos į Maskvos ateistinės propagandos muziejų.

Patriarcho Aleksijaus I prašymu 1946 m. liepos mėn. relikvijos buvo grąžintos Bažnyčiai; Liepos 26 d. lėktuvu jos buvo perkeltos į Vilnių. Nuo to laiko ši diena minima kaip antrasis Šventųjų kankinių Antano, Jono ir Eustachijaus relikvijų gavimas.

Nuo 2020 metų Lietuvos Stačiatikių Bažnyčios vadovo metropolito Inokentijaus iniciatyva ši šventė minima kaip visų Lietuvos Šventųjų atminimo diena. Yra 32 Lietuvos Stačiatikių Šventieji. Tarp jų – Šventieji kankiniai Antanas, Jonas ir Eustachijus; vyrų vienuolyno įkūrėjas Šv. vienuolis Elisiejus; Šventoji Charitina, Lietuvos kunigaikštytė ir Šv. Kunigaikštis Daumantas (Timotiejus).

Metropolitas Inokentijus išreiškė viltį, jog religinė procesija, nešant Šv. Relikvijas aplink Šventosios Dvasios Vienuolyno šventovę, taps tradiciniu kasmetiniu įvykiu.