Paskirtas naujas Paraskevės parapijos klebonas

 

Lapkričio 13 d., Vilniaus Paraskevės cerkvėje, iškilmingai minint Didžiosios kankinės Paraskevės atminimo dieną, po Dieviškosios Liturgijos, Trakų vyskupas Ambrosijus paskelbė sprendimą paskirti naują Paraskevės parapijos kleboną.

Vilniaus ir Lietuvos metropolito Inokentijaus dekretu Paraskevės parapijos klebonu paskirtas kunigas Povilas Šimonis.

Ankstesniam klebonui prisidėjus prie ėmusiųjų skaldyti Bažnyčią čia klebono pareigas ėjo Vilniaus dekanas, Vilniaus ir Lietuvos vyskupijos vikaras, Trakų vyskupas Ambrosijus. Jam vadovaujant Paraskevės cerkvėje buvo atnaujintos ir tęsiamos pamaldos lietuvių kalba.

Povilas Šimonis diakonu tapo 2021 metų kovą, o į kunigus įšventintas šių metų spalio 16 d. Iki naujojo paskyrimo jis tarnavo Vilniaus Marijos Magdalietės vienuolyne.

Tėvas Povilas Paraskevės parapijoje nėra naujas žmogus: anksčiau jis čia vedė sekmadieninės mokyklos pamokas.

Paraskevės parapija yra vienintelė Vilniaus ir Lietuvos vyskupijoje, kurioje pamaldos vyksta lietuvių kalba. Ateityje planuojama čia reguliariai laikyti pamaldas ir anglų kalba. Praėjusį šeštadienį pirmą kartą ne tik šioje šventovėje, bet ir visoje vyskupijoje Dieviškąją Liturgiją anglų kalba aukojo Trakų vyskupas Ambrosijus.