Šventojo Sakartvelo senolio Gavrijilo (Urgebadzės) ikona su dalele jo relikvijų atkeliavo į Vilnių


Palaiminus švenčiausiajam ir palaimingiausiajam viso Sakartvelo Katalikosui - Patriarchui Ilijui (liet. Elijui) Antrajam, iš Tbilisio į Lietuvos sostinę atvežta unikali suvarstomoji ikona su šventojo hierarcho Trimifunto vyskupo Spiridono ir šventojo vienuolio Gavrijilo (Urgebadzės) relikvijų dalelėmis. Ikona Vilniuje liks iki antradienio, sausio 24 dienos. Visi norintieji galės prie jos prieiti pasimelsti. 

Ikoną atvežė dokumentinių filmų apie šventąjį senolį Gavrijilą kūrėjai. Šeštadienį ir sekmadienį (sausio 21 ir 22 d.) Skaisčiausiosios (Užmigimo) katedroje (Maironio g., 14) bus rodomi dokumentiniai kino filmai „Senolio diadema“ ir „Aš laukiu jūsų Samtavre“. Pasibaigus filmų demonstravimui vyks susitikimai su jų kūrėjais. Jie papasakos ir kaip buvo kuriami filmai, ir kokių stebuklų yra padaręs šventasis vienuolis Gavrijilas Samtavrietis.

Iki penktadienio vakaro (sausio 20 d.) vakaro ši didi Sakartvelo šventenybė bus Šventosios Dvasios vienuolyno katedroje, dešiniojoje navoje (vienuolynas įsikūręs Aušros Vartų g. 10). Penktadienį, 16.30 val., vienuolyno kunigai, vienuoliai ir kiti vienuolyno bendruomenės nariai prie minėtos šventosios ikonos melsis šventajam senoliui Gavrijilui skirtomis intencinėmis pamaldomis. 

Nuo šeštadienio, sausio 21 d., iki antradienio, sausio 24 d., ikona bus Skaisčiausiosios (Užmigimo) katedroje (Maironio g., 14). Šeštadienį Dieviškoji Liturgija šioje katedroje vyks sakartvelų kalba. Pasibaigus Liturgijai, apie 11.30 val., vyks intencinės pamaldos prie ikonos, o po to bus bendra filmo apie senolį Gavrijilą peržiūra ir susitikimas su jo autoriais.
Sekmadienį, sausio 22 d., pasibaigus Dieviškajai Liturgijos ir intencinėms pamaldoms, apie 10.30 val., bus rodomas antras dokumentinis filmas apie senolį Gavrijilą, ir įvyks susitikimas su jo autoriais.

Pagerbti šventąjį, pasimelsti prie jo ikonos, bus galima ir pirmadienį ir bei antradienio rytą. Visą ikonos su relikvijų dalelėmis buvimo Vilniuje laiką iš jos palydovų bus galima įsigyti šventenybių, daiktų, susijusių su šventuoju vienuoliu Gavrijilu (Urgebadze): aliejaus nuo jo relikvijų, rožančių, ikonų ir pan.

Šventasis vienuolis Gavrijilas (Urgebadzė) (1929-1995 m.) yra vienas iš mūsų laikų šventųjų Sakartvelo senolių, kuriam reiškiama itin didelė pagarba. 1965 m., per gegužės 1 d. demonstraciją, kunigas vienuolis Gavrijilas sudegino 12 metrų Lenino portretą, kuris buvo pakabintas ant tuometinės Sovietų Gruzijos Aukščiausiosios Tarybos pastato. Be to, Gavrijilas susirinkusiems žmonėms ėmė skelbti Kristų. Valdžios atstovai Gavrijilą primušė ir patalpino į psichiatrinę ligoninę, kad ištirtų jo būklę. Ligoninėje šventajam paskelbta tokia diagnozė: „psichopatinė asmenybė, tiki į Dievą ir angelų buvimą“.

Tikintieji meldžiasi šventajam senoliui, ir jam užtarus, dažnai įvyksta Dievo stebuklai. Jų gausa tapo viena iš priežasčių, dėl kurių Sakartvelo Stačiatikių Bažnyčia labai greitai, praėjus vos 17 metų nuo senolio mirties, 2012 m., jį beatifikavo (paskelbė šventuoju).

Nuotraukose: intencinės pamaldos prie Sakartvelo šventojo ikonos Šventosios Dvasios vienuolyno katedroje sausio 17 d.