Šventojo Sakartvelo senolio Gavrijilo (Urgebadzės) ikonos su dalele jo relikvijų atnešimas į Skaisčiausiosios katedrą


Šeštadienį ryte į Vilniaus stačiatikių Skaisčiausiosios (Užmigimo) katedrą, Maironio g. 14, iš Šventosios Dvasios vienuolyno bus atnešta Sakartvelo šventenybė - unikali suvarstomoji ikona su šventojo hierarcho Trimifunto vyskupo Spiridono ir šventojo vienuolio Gavrijilo (Urgebadzės) relikvijų dalelėmis.

Ši ikona sukurta palaiminus švenčiausiajam ir palaimingiausiajam viso Sakartvelo Katalikosui - Patriarchui Ilijui Antrajam, iš Tbilisio į Lietuvos sostinę ją atvežė dokumentinių filmų apie šventąjį Gavrijilą Santavrietį kūrėjai.

Šventasis paveikslas su relikvijų dalelėmis sausio 21 d., šeštadienio rytą, 9.50 val. bus atneštas į Skaisčiausiosios katedrą (Užmigimo) katedrą, Maironio g. 14., 10 val. prasidės Dieviškoji Liturgija vyks sakartvelų kalba. Pasibaigus Liturgijai, apie 11.30 val., vyks intencinės pamaldos prie ikonos, o po to bus bendra filmo apie senolį Gavrijilą peržiūra ir susitikimas su jo autoriais.

Sekmadienį, sausio 22 d., pasibaigus Dieviškajai Liturgijos ir intencinėms pamaldoms, apie 10.50 val., bus rodomas antras dokumentinis filmas apie senolį Gavrijilą ir įvyks susitikimas su jo autoriais.

Pagerbti šventąjį, pasimelsti prie jo ikonos, bus galima ir pirmadienį ir bei antradienio rytą. Visą ikonos su relikvijų dalelėmis buvimo Vilniuje laiką iš jos palydovų bus galima įsigyti šventenybių, daiktų, susijusių su šventuoju vienuoliu Gavrijilu (Urgebadze): aliejaus nuo jo relikvijų, rožančių, ikonų ir pan.

Šventasis vienuolis Gavrijilas (Urgebadzė) (1929-1995 m.) yra vienas iš mūsų laikų šventųjų Sakartvelo senolių, kuriam reiškiama itin didelė pagarba. 1965 m., per gegužės 1 d. demonstraciją, kunigas vienuolis Gavrijilas sudegino 12 metrų Lenino portretą, kuris buvo pakabintas ant tuometinės Sovietų Gruzijos Aukščiausiosios Tarybos pastato. Be to, Gavrijilas susirinkusiems žmonėms ėmė skelbti Kristų. Valdžios atstovai Gavrijilą primušė ir patalpino į psichiatrinę ligoninę, kad ištirtų jo būklę. Ligoninėje šventajam paskelbta tokia diagnozė: „psichopatinė asmenybė, tiki į Dievą ir angelų buvimą“.

Tikintieji meldžiasi šventajam senoliui, ir jam užtarus, dažnai įvyksta Dievo stebuklai. Jų gausa tapo viena iš priežasčių, dėl kurių Sakartvelo Stačiatikių Bažnyčia labai greitai, praėjus vos 17 metų nuo senolio mirties, 2012 m., jį beatifikavo (paskelbė šventuoju).

Nuotraukose: intencinės pamaldos prie Sakartvelo ikonos Šventosios Dvasios vienuolyno katedroje sausio 20 d.