Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną Lietuvos Stačiatikių Bažnyčia meldėsi už Lietuvą, jos valdžią, žmones ir kariuomenę


Šeštadienį, kovo 11 d., Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną, Vilniaus ir Lietuvos metropolito Inokentijaus pritarimu tą dieną aukojant Dieviškąją Liturgiją visose Lietuvos Stačiatikių Bažnyčios cerkvėse skambėjo padėkos maldos bei prašymai: už Dievo saugomą mūsų Lietuvos šalį, jos valdžią, kariuomenę ir už visus Lietuvos žmones; taip pat, kad pasibaigtų karas ir įsiviešpatautų taika Ukrainoje.

Taip pat šią dieną visose cerkvėse, pirmojo gavėnios Tėvų šeštadienio pamaldose už mirusius, buvo meldžiamasi už visus žuvusius Lietuvos laisvės gynėjus.

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai bus skirtas koncertas, kuris vyks kovo 12 d., sekmadienį, 18.00 val. Skaisčiausiosios katedroje (Maironio g., 14, Vilnius). Įėjimas visiems nemokamas.