Sausio 13 visose Lietuvos Stačiatikių Bažnyčios šventovėse bus meldžiamasi už žuvusius laisvės gynėjus

По-русски читайте ЗДЕСЬ

Šeštadienį, sausio 13, Laisvės gynėjų atminimo dieną, visose Lietuvos Stačiatikių Bažnyčios šventovėse bus meldžiamasi už Lietuvą, jos tautą, jos valdžią, kariuomenę, taip pat už žuvusius laisvės gynėjus.

Vilniaus ir Lietuvos metropolitas Inokentijus melsis už sausio 13 dieną žuvusiųjų amžinąjį atilsį; be to, bus maldingai dėkojama už Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą. Šios intencinės pamaldos vyks netoli Vilniaus, Bukiškėse esančioje Kristaus Gimimo šventovėje.

Lietuvos Stačiatikių Bažnyčia (LSB) praėjusio amžiaus paskutinės dekados pradžioje įnešė savo indėlį į lietuvių tautos kovą už laisvę ir nepriklausomybę. Tragiškų 1991 m. sausio įvykių metu LSB vadovai ir kiti dvasininkai pasmerkė Sovietų Sąjungos valdžios veiksmus ir paragino kariškius nevykdyti nusikalstamų įsakymų. Vilniaus ir Lietuvos arkivyskupas Chrizostomas taip pat kreipėsi į rusakalbius Lietuvos gyventojus, ragindamas saugoti ramybę, taiką ir vienybę visuomenėje.

Metropolitas Inokentijus priminė, kad visose LSB šventovėse per kiekvieną Liturgiją meldžiamasi už Lietuvą, jos tautą, jos valdžią ir kariuomenę bei už karo Ukrainoje pabaigą.