Naują Mikniškių šventovė - bendromis jėgomis

По-русски читайте ЗДЕСЬ

Mikniškių stačiatikių bendruomenė pradėjo pasirengimą naujos Švenčiausiosios Trejybės šventovės statybai. Jau renkamos aukos.

Mikniškių bendruomenę Koreckių dvare įkūrė protojerėjus Pontijus Rupyševas. Tai įvyko trečią praėjusio amžiaus dešimtmetį. O kiek anksčiau ten buvo pastatyta nedidelė medinė cerkvė, pašvęsta Dievo Motinos ikonai „Visų liūdinčiųjų Džiaugsmas“. Ji turėjo tapti namų šventove, skirta tik nedidelei grupei tikinčiųjų.

Pažymėtina, kad pats tėvelis Pontijus sakė: Mikniškėse ateityje bus statoma dar viena šventovė. Ir ne tik sakė, bet net nurodė pagrindinius jos parametrus.

Pasak Mikniškių bendruomenės klebono, protojerėjaus Georgijaus Gaidukevičiaus, jau seniai pribrendo būtinybė statyti naują, erdvesnę šventovę.

„Jau prieš keletą metų ėmėme apie tai kalbėti. Dalykas tas, kad dabartinėje „Džiaugsmo“ šventovėje tetelpa apie 100 žmonių. Mūsų bendruomenei to pakaktų, bet maldininkams, kurių sulaukiame vis daugiau, dažnai stinga vietos net priebažnytyje, ir jiems tenka stovėti šventoriuje. Kai saulėta, šilta, tai dar pakenčiama. O jeigu lyja? Dėl šių nepatogumų sulaukiame daugybės priekaištų. Todėl ir kreipėmės palaiminimo į valdantįjį hierarchą – Vilniaus ir Lietuvos metropolitą Inokentijų. Ir jis palaimino mūsų sumanymą“, - aiškino tėvas Georgijus.

Naujojoje šventovėje tilps iki 350 asmenų. Parinkta ir vieta, kur ji bus statoma – į dešinę nuo koplyčios, ant kalvos, už naujų kapinių. Šventovės pastatas puikiai dera prie aplinkos. Šventovės projekto eskizo autorius – žinomas sakralinių pastatų architektas Dmitrijus Burunovas. Tas pats, kuris projektavo Globos ir Nikolajaus šventovę, esančią Klaipėdoje, bei Iberijos – Palangoje.

Mikniškių šventovės projektas buvo pradėtas kurti dar tada, kai bendruomenei vadovavo ankstesnis klebonas – šviesios atminties archimandritas Leonidas (Gaidukevičius). Sprendžiant iš pranešimo, kurį Dmitrijus Burunovas padarė vykstant VIII tarptautiniams Rupyševo skaitymams, dėl sudėtingos ekonominės situacijos, teko supaprastinti pradinę projekto koncepciją, numatančią įrengti Mikniškėse, aplink cerkvę, Divejeve esančio kanaliuko analogą.

Pasak architekto, būsimosios Švč. Trejybės šventovės koncepcija grindžiama trejybės vienovės idėja. Štai Mikniškėse itin didelė pagarba reiškiama trims Dievo Gimdytojos ikonoms. Jas numatoma patalpinti trijose šventovės pusėse: Iberijos – rytų pusėje, Kazanės – pietų ir „Duonos Gausintojos“ – šiaurės.

Dabartinis „Visų liūdinčiųjų Džiaugsmo“ šventovės klebonas Georgijus Gaidukevičius sako, kad bendruomenės nariai džiaugiasi laukdami statybos pradžios. Juo labiau, kad šią idėją skelbė ir siekė ją realizuoti tiek tėvelis Pontijus, tiek jo įpėdinis – archimandritas Leonidas. Beje, būtent tėvas Leonidas pasiūlė naująją cerkvę pašventinti Švenčiausiosios Trejybės garbei.

Pasak tėvo Georgijaus, dabartinė „Džiaugsmo“ šventovė veiks ir pastačius Švč. Trejybės cerkvę. „Žiemą šiokiadieniais pamaldos vyks „Džiaugsmo“ šventovėje, vasarą šiokiadieniais – koplyčioje, o sekmadieniais ir švenčių dienomis – naujojoje, erdvioje šventovėje“, - aiškino klebonas.

Pastaruoju metu jau prasidėjo pasirengimo statybai darbai. Sudaryta sutartis su projektavimo firma „Globalus  projektavimas“. Statyti šventovę numatoma visų bendromis jėgomis. Aukos jau renkamos. Kiekvienas gali dalyvauti tauriame šventovės statybos reikale, pagal savo galimybes skirdamas auką Mikniškių parapijos bendruomenei.

Jos rekvizitai: Mikniškių stačiatikių Dievo Motinos ikonos „Visų liūdinčiųjų džiaugsmas“ parapija, LT237300010182603403.

Šis straipsnis buvo publikuotas laikraščio ,,Stačiatikių Lietuva” kovo mėnesio numeryje.