Kreipimasis į Lietuvos krikščionis, švenčiančius šv. Velykas šių metų kovo 31 d.

 

Brangūs broliai ir seserys Kristuje!

Kristus prisikėlė!

Iš visos širdies sveikinu Jus visus sulaukusius džiaugsmingų šventų Velykų. Tegul Dievo malonė paliečia kiekvieno Jūsų širdį, suteikdama ramybę ir džiaugsmą dėl prisikėlusio Viešpaties.

Tebūna mūsų Išganytojas gailestingas Jums, Jūsų šeimoms, artimiesiems ir draugams, visiems palaimintos Lietuvos žmonėms, išsaugojusiems savo tikėjimą ir kilnias velykines tradicijas.

Tegul Kristaus ramybės ir meilės dvasia lydi mus visus!

Iš Tiesų Prisikėlė mūsų Viešpats ir Dievas Jėzus Kristus!

INOKENTIJUS
Vilniaus ir Lietuvos Metropolitas