Gedulo ir vilties diena Šventosios Dvasios vienuolyne

 

Birželio 14 d., Gedulo ir vilties dieną, Vilniaus ir Lietuvos metropolitas Inokentijus, aukodamas Dieviškąją Liturgiją Vilniuje, Šventosios Dvasios vienuolyno katedroje, meldėsi už Dievo saugomą mūsų šalį Lietuvą ir už visus Lietuvos gyventojus, žuvusius ir nukentėjusius nuo bedieviškos valdžios represijų.

Visiems nekaltai žuvusiems ir nukentėjusiems trėmimų eigoje buvo prašoma suteikti amžiną atilsį.

Lietuva šią dieną pagerbia sovietinės okupacinės valdžios vykdytų represijų aukas.

1941 metais, naktį prieš birželio 14, prasidėjo masiniai šalies gyventojų trėmimai. Per 5 dienas krovininiuose vagonuose buvo deportuota per 17000 žmonių. Tarp jų daug moterų ir vaikų. Daugelis trmetinių žuvo dėl bado, šalčio ir nežmoniškų gyvenimo sąlygų, buvusių tremtyje.